پیام ریاست کنگره

 

🔰 پیام دکتر حسن ابوالقاسمی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و رئیس بیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی کشور و دعوت از پژوهشگران و نخبگان جوان
 
💢 منتظر حضور شما در بزرگترین رویداد پژوهشی و فناوری کشور هستیم...

💠 روابط عمومی بیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی | تهران

🔰 @ARCIMS24_Teh
🔰 @BMSUSRC