تماس با ما

 

تلفن تماس دبیرخانه: ۰۲۱۸۷۵۵۴۳۸۵

آدرس دبیرخانه: تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ساختمان پژوهشگاه اتاق ۱۷ طبقه همکف

رایا نامه : info@arcims24.ir - arcims24.teh@gmail.com