اخبار


سلسله کارگاه های هوش مصنوعی

💠 کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله برگزار می کند:

🟢 سلسله کارگاه های هوش مصنوعی

📌از سری برنامه های جانبی ۲۴امین کنگره سالیانه

💢 در سرفصل های:

✔️آشنایی با هوش مصنوعی و کاربرد های آن در علوم پزشکی
✔️تحلیل تصاویر رادیولوژی
✔️بررسی لام های پاتولوژی
✔️سیستم های تشخیص افتراقی (DDS)
✔️الگوریتم های ارائه طرح درمان

🟢مدرسین:
دکتر محمد طبرستانی
پزشک و فعال و برنامه حوزه هوش مصنوعی

دکتر حسین علوی
دانشجوی پزشکی و پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی


📆 زمان برگزاری: ۱۰ - ۱۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶

 به صورت مجازی و در اسکای روم‼️

جهت ثبت نام در کارگاه کلیک نمایید🏛 روابط عمومی بیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی | تهران

✅@ARCIMS24_Teh
✅@BMSUSRC