اخبار


اطلاعیه

 #اطلاعیه 

🔰 بنا بر اطلاعیه کمیته علمی بیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی مهلت ارسال خلاصه مقالات به دبیرخانه این کنگره تا ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ تمدید شد.
‼️ توجه: لطفا ارسال مقالات را به روز های آخر موکول نکنید
 
💠 روابط عمومی بیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی | تهران 
 
🔰 @ARCIMS24_Teh 
🔰 @BMSUSRC